• Bằng cấp và học vấn

  Chuyên ngành:

  Nơi đào tạo:

  Hệ đào tạo:

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Mô tả mục tiêu

 • Công việc mong muốn

  Công việc mong muốn:

  Chức danh mong muốn:

  Mức lương mong muốn:

  Nơi làm việc mong muốn:Khánh Hòa

ảnh đại diện

Nguyễn Hạnh

Ngày sinh:

Giới tính:Nữ

Địa chỉ:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Số điện thoại:036*****

Chuyên môn:

Kinh nghiệm làm việc:Chưa có kinh nghiệm