Số Ảnh Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngành đào tạo Việc cần tìm Chi tiết
1
ảnh đại diện
Nguyễn Tuyết Lan Nữ 01/01/1992 Chưa cung cấp Bảo hiểm Chi tiết
2
ảnh đại diện
luu phanthi Nữ 01/02/1995 Chưa cung cấp Chi tiết
3
ảnh đại diện
Lê My Nữ 01/08/1986 Chưa cung cấp Bảo hiểm Chi tiết
4
ảnh đại diện
Lê Nhật Nam 12/01/1972 Chưa cung cấp Kỹ sư công nghệ thông tin Chi tiết
5
ảnh đại diện
Nguyễn Hương Lê Nữ 01/08/1986 Chưa cung cấp Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi tiết
6
ảnh đại diện
luu thi phan Nam 01/08/1992 Chưa cung cấp Nhân viên Chi tiết
7
ảnh đại diện
lao động Khánh hoà Nam 01/01/0001 Chưa cung cấp Chi tiết
8
ảnh đại diện
hong hong Nam 01/01/0001 Chưa cung cấp Chi tiết
9
ảnh đại diện
luu thi Nữ 08/08/2019 Chưa cung cấp Kiểm thử Chi tiết
10
ảnh đại diện
phan thị my Nữ 01/01/0001 Chưa cung cấp Chi tiết

Tìm kiếm

Chọn trình độ chuyên môn

    Chọn giới tính

      * Lưu ý khi muốn hiển thị tất cả chỉ cần để trống 2 trường và chọn tìm kiếm