Nguyễn Tuyết Lan
Nhân viên kinh doanh

Giới tính: Nữ | Tuổi: 30
Kinh nghiệm: 2 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:9,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
luu phanthi
Nhân viên văn phòng

Giới tính: Nữ | Tuổi: 27
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:7,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
Lê My
Nhân viên

Giới tính: Nữ | Tuổi: 36
Kinh nghiệm: 4 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:8,500,000
Ngày đăng:08/12/2019
Lê Nhật
Trưởng bộ phận an ninh mạng

Giới tính: Nam | Tuổi: 49
Kinh nghiệm: 15 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

90%
90%
Mức lương:50,000,000
Ngày đăng:08/08/2019
Nguyễn Hương Lê
Trưởng nhóm maketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 36
Kinh nghiệm: 10 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:15,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
luu thi phan
Nhân viên

Giới tính: Nam | Tuổi: 30
Kinh nghiệm: 1 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

90%
90%
Mức lương:7,000,000
Ngày đăng:08/09/2019
luu thi
Nhân viên

Giới tính: Nữ | Tuổi: 2
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:10,000,000
Ngày đăng:08/09/2019
Lê Linh
Trưởng nhóm marketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 27
Kinh nghiệm: 3 năm
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngành: Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại

100%
100%
Mức lương:16,000,000
Ngày đăng:08/08/2019
Lê Văn Mạnh

Giới tính: Nam | Tuổi: 25
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngành:

50%
50%
Mức lương:13,500,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:28/07/2019
Nguyễn Bích Thủy
Trường phòng marketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 28
Kinh nghiệm: 3 năm
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngành: QA/QC

100%
100%
Mức lương:20,000,000
Ngày đăng:29/11/2018
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 13Lượt truy cập: 785