Số Tên công ty Lĩnh vực hoạt động Vị trí cần tuyển Lương Chi tiết
1 Công ty TNHH Kim Mai Trưởng phòng kế toán Nhân viên 12-15 triệu Chi tiết
2 Công ty TNHH Kim Mai Quản lý nhân sự Trưởng nhóm Thỏa thuận Chi tiết
3 Công ty TNHH Kim Mai Trưởng phòng Marketing Quản lý cấp cao 10-12 triệu Chi tiết
4 Công ty TNHH Kim Mai Kỹ sư điện tự động Trưởng phòng/bộ phận 3-5 triệu Chi tiết
5 Công ty TNHH Kim Mai Trường phòng tổ chức sự kiện Trưởng phòng/bộ phận 10-12 triệu Chi tiết
6 Công ty TNHH Khoáng Sản Thư ký giám đốc Nhân viên Thỏa thuận Chi tiết
7 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên phục vụ nhà hàng Nhân viên Thỏa thuận Chi tiết
8 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên phục vụ Nhân viên Thỏa thuận Chi tiết
9 Công ty TNHH Lê Phan Nhân viên kinh doanh Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
10 Công ty TNHH Lê Phan Nhân viên Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
11 Công ty TNHH Lê Phan Trưởng nhóm kinh doanh Trưởng nhóm 3-5 triệu Chi tiết
12 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
13 Công ty TNHH Khoáng Sản Trưởng phòng Trưởng phòng/bộ phận Thỏa thuận Chi tiết
14 Công ty TNHH Khoáng Sản Thư ký Nhân viên 7-10 triệu Chi tiết
15 Công ty TNHH Khoáng Sản Thủ kho Tập sự 3-5 triệu Chi tiết

Tìm kiếm

Chọn ngành nghề

  Chọn Huyện/Thành phố

   Chọn mức lương

    Chọn giới tính

     Chọn loại công việc