• Bằng cấp và học vấn

  Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh

  Nơi đào tạo:Trường Đại học Nha Trang

  Hệ đào tạo:Đại học

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Mô tả mục tiêu

  Tôi là nhân viên kinh doanh, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

 • Công việc mong muốn

  Công việc mong muốn:Bất động sản

  Chức danh mong muốn:Nhân viên kinh doanh

  Mức lương mong muốn:

  Nơi làm việc mong muốn:Thành phố Nha Trang

ảnh đại diện

Phan Uyển My

Ngày sinh:1995

Giới tính:Nữ

Địa chỉ:Thái Nguyên

Dân tộc:Kinh

Quốc tịch:Việt Nam

Số điện thoại:038******

Chuyên môn:Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc:Chưa có kinh nghiệm