• Bằng cấp và học vấn

  Chuyên ngành:Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Nơi đào tạo:Trường Đại học Khánh Hòa

  Hệ đào tạo:Cao đẳng

 • Kinh nghiệm làm việc

  Chức vụ:Quản lý nhà hàng

  Tên doanh nghiệp/doanh nghiệp:Yasaka Hotel and Restaurant

  Địa chỉ:TP Nha Trang

  Thời gian làm việc:12/05/2014 - 11/11/2018 (4 năm 6 tháng)

 • Mô tả mục tiêu

  Tôi là Quản lý khách sạn, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

 • Công việc mong muốn

  Công việc mong muốn:Nhà hàng/Khách sạn

  Chức danh mong muốn:Quản lý nhà hàng khách sạn

  Mức lương mong muốn:

  Nơi làm việc mong muốn:Thành phố Nha Trang

ảnh đại diện

Phan Nhật Linh

Ngày sinh:1990

Giới tính:Nữ

Địa chỉ:Thái Nguyên

Dân tộc:Nùng

Quốc tịch:Việt Nam

Số điện thoại:058******

Chuyên môn:Quản trị nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm làm việc:5 năm