• Bằng cấp và học vấn

  Chuyên ngành:Thiết kế thời trang

  Nơi đào tạo:Học viện thời trang TP HCM

  Hệ đào tạo:Đại học

 • Kinh nghiệm làm việc

  Chức vụ:trưởng phòng thiết kế

  Tên doanh nghiệp/doanh nghiệp:Công ty cổ phần FS

  Địa chỉ:TP Nha Trang

  Thời gian làm việc:12/11/2013 - 11/11/2018 (5 năm)

 • Mô tả mục tiêu

  Tôi là nhà thiết kế thời trang, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

 • Công việc mong muốn

  Công việc mong muốn:Mỹ thuật/Nghệ thuật/Thiết kế

  Chức danh mong muốn:trưởng phòng thiết kế

  Mức lương mong muốn:

  Nơi làm việc mong muốn:Thành phố Nha Trang

ảnh đại diện

Trương Minh Anh

Ngày sinh:1990

Giới tính:Nam

Địa chỉ:Hòa Bình

Dân tộc:Kinh

Quốc tịch:Việt Nam

Số điện thoại:068******

Chuyên môn:thiết kế thời trang

Kinh nghiệm làm việc:5 năm