CÔNG KHAI
Cập nhật ngày: 27/12/2018

1.- Quyết định ban hành Quy trình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (click để tải file)

2.- Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (click để tải file)

3.- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư lưu trữ (click để tải file)

4.- Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng (click để tải file)

5.- Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ (click để tải file)

6.- Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (click để tải file)

7.- Quyết định đổi tên của Trung tâm (click để tải file)

8.- Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân (click để tải file)

9.- Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm (click để tải file)

10.- Quy chế làm việc của Trung tâm (click để tải file)

11.- Quy tắc ứng xử của Trung tâm (click để tải file)

12.- Cải cách hành chính năm 2018 + Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội (click để tải file) + Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (click để tải file) + Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (click để tải file) + Quy trình tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (click để tải file) + Quy trình chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (click để tải file) + Quy trình chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) (click để tải file) + Quy trình chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) (click để tải file) + Quy trình giải quyết hỗ trợ học nghề (click để tải file) + Quy trình hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm (click để tải file) + Quy trình thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (click để tải file)

13.- Công khai tài sản năm 2018 (click để tải file)

14.- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2018 (click để tải file) Tin khác THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/07/2018 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 29/06/2018 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CAM RANH THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 15/06/2018 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NINH HÒA THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 08/06/2018 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CAM LÂM THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 25/05/2018 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH THÔNG BÁO XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/04/2018 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CAM LÂM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 18/04/2018 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 06/04/2018 TẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH

CÔNG KHAI(Click vào đây để xem hoặc tải file đính kèm)
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 14Lượt truy cập: 807