Số Tên công ty Lĩnh vực hoạt động Vị trí cần tuyển Lương Chi tiết
1 Công ty TNHH Toàn Nguyễn Nhân viên bán hàng Nhân viên Thỏa thuận Chi tiết
2 Công ty TNHH Khoáng Sản Shipper Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
3 Công ty TNHH Khoáng Sản Thư ký Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
4 Công ty TNHH Kim Mai nhân viên marketing Nhân viên 7-10 triệu Chi tiết
5 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên điều phối Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
6 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên chăm sóc khách hàng Tập sự 3-5 triệu Chi tiết
7 Công ty TNHH Kim Mai Quản lý nhà hàng Trưởng nhóm 3-5 triệu Chi tiết
8 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên văn phòng Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
9 Công ty TNHH Khoáng Sản Nhân viên bán hàng Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
10 Công ty TNHH Khoáng Sản Quản lý nhân sự Quản lý cấp cao Thỏa thuận Chi tiết
11 Công ty TNHH Khoáng Sản Trưởng nhóm Trưởng nhóm 3-5 triệu Chi tiết
12 Công ty TNHH Kim Mai Trưởng phòng Marketing Trưởng phòng/bộ phận 3-5 triệu Chi tiết
13 Công ty TNHH Kim Mai Trưởng phòng kế toán Trưởng phòng/bộ phận 3-5 triệu Chi tiết
14 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THANH PHƯỢNG Nhân viên bán hàng Nhân viên 3-5 triệu Chi tiết
15 Công ty TNHH Khoáng Sản Trưởng phòng kế toán Trưởng phòng/bộ phận 3-5 triệu Chi tiết

Tìm kiếm

Chọn ngành nghề

  Chọn Huyện/Thành phố

   Chọn mức lương

    Chọn giới tính

     Chọn loại công việc