TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 08.2018
Cập nhật ngày: 03/01/2019
Tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Khánh Hòa từ ngày 01.08.2018 đến ngày 31.08.2018

1. Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2018: 1.302 người. Với nguyên nhân thất nghiệp chủ yếu là:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động 2012 là 452 người, chiếm tỷ lệ 34,72%

- Mất việc làm do nguyên nhân khác: 657 người, chiếm tỷ lệ 50,46%.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.144 người.

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề: 6 người.

Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 2Lượt truy cập: 734