V/V TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3591/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ ỦY QUYỀN TUYỂN, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ C...
V/v triển khai Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số văn bản: 2710/SLĐTBXH-VLATLĐ
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Sở Lao động
Ngày tháng năm ban hành: 24/12/2015
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 3Lượt truy cập: 837